Anand Sahib – Swahili- Safari ya roho: Spiritual Translation, took Years of Dedicated work by Volunteers. (English Edition)

Anand Sahib – Swahili- Safari ya roho: Spiritual Translation, took Years of Dedicated work by Volunteers. (English Edition)

Anand Sahib - Swahili- Safari ya roho: Spiritual Translation, took Years of Dedicated work by Volunteers. (English Edition)

Anand Sahib – Swahili- Safari ya roho: Spiritual Translation, took Years of Dedicated work by Volunteers. (English Edition) al mejor precio

Descripcion:

Kirtan Sohila
Hii ni wimbo wa fahari na furaha tele, ujumbe huu takatifu unahusu uchungu wa utengano na kusherehekea furaha tele ya muungano na Mungu Mwenyezi. Inazidisha aura kwa unyeti wa ulinzi unayoondoa uzembe maili na maili nyingi.
■ Wimbo wa kwanza huchora taswira ya muungano wa uhalisia wa kibinafsi na uhalisia wa mwisho.
■ Wimbo wa pili huonyesha umoja wa Mwisho licha ya utofauti usio na mwisho wa maandiko, walimu na falsafa.
■ Wimbo wa tatu hukataa mbinu za nje za ucha mungu na mila, na huonyesha kiwazi ulimwengu mzima ukiunda ibada ya maelewano. Badala ya sinia zilizo na taa zilizowekwa juu yake na ubani na matoleo mengine, anga huwa kama sinia iliyojumuishwa, jua na mwezi taa, huweka nyota kwenye shanga, na mimea yote kutoa matoleo ya maua. Kuimba kwa sauti kubwa hubadilishwa na wimbo wa kindani inayocheza bila kusonga.
■ Wimbo wa nne unaeleza umuhimu wa jina takatifu ambalo kupitia jina hilo kuteseka na uhamiaji wote unabatilishwa.
■ Wimbo wa tano husherehekea maisha hapa duniani: lazima tujitokeze kwa fursa hii nzuri ya kuhudumia wengine na kushinda ustahili takatifu. Siri isiyojulikana imejulikana na mtu aliyeimarishwa ambaye baadaye anafurahia furaha tele na ukombozi kutokana na viambatanisho na maovu yote.

Inaweza kukaririwa wakati wowote mchana. Kidesturi, ilikaririwa kila jioni kabla ya kulala.


Numero de Serie: B08MYJYXKW

Historial de Precios: [Precio actualizado]

Grafica de precios Anand Sahib - Swahili- Safari ya roho: Spiritual Translation, took Years of Dedicated work by Volunteers. (English Edition)

Consulta el precio en otros paises:

Opiniones: Ver opiniones de otros compradores

Anand Sahib - Swahili- Safari ya roho: Spiritual Translation, took Years of Dedicated work by Volunteers. (English Edition)

Share this post