PLANS D’EMERGENCIA I DISPOSITIUS DE RISCOS PREVISIBLES (CFGM EMERGÈNCIES SANITÀRIES)

PLANS D’EMERGENCIA I DISPOSITIUS DE RISCOS PREVISIBLES (CFGM EMERGÈNCIES SANITÀRIES)

PLANS D'EMERGENCIA I DISPOSITIUS DE RISCOS PREVISIBLES (CFGM EMERGÈNCIES SANITÀRIES)

PLANS D’EMERGENCIA I DISPOSITIUS DE RISCOS PREVISIBLES (CFGM EMERGÈNCIES SANITÀRIES) al mejor precio

Descripcion:

UF1. Plans d’emergència. NF 1. Els plans d’emergències. NF 2. Els mapes de risc. NF 3. Els mitjans i els recursos. NF 4. Mesures preventives, d’intervenció i rehabilitació. NF 5. Activació i implantació del pla d’emergències. NF 6. Estructura formal dels plans d’emergències. UF 2. Dispositius de riscos previsibles. NF 7. Els dispositius de riscos previsibles. NF 8. Fase de disseny d’un DRP: estudis previs. NF 9. Fase de disseny d’un DRP: planificació operativa.

NF 10. Les fases d’execució i desactivació d’un DRP.


Numero de Serie: 8416415099

Historial de Precios: [Precio actualizado]

Grafica de precios PLANS D'EMERGENCIA I DISPOSITIUS DE RISCOS PREVISIBLES (CFGM EMERGÈNCIES SANITÀRIES)

Consulta el precio en otros paises:

Opiniones: Ver opiniones de otros compradores

PLANS D'EMERGENCIA I DISPOSITIUS DE RISCOS PREVISIBLES (CFGM EMERGÈNCIES SANITÀRIES)

Share this post